Directe toegankelijkheid (DTO)

U kunt tegenwoordig zonder verwijzing van een arts naar een oefentherapeut Mensendieck gaan. Voordat de behandeling begint, vindt er een screening van 10 minuten plaats. Door middel van een kort vraaggesprek wordt nagegaan of de oefentherapeut u de juiste zorg kan verlenen d.w.z. of de therapeut kan voldoen aan uw hulpvraag.
Indien dat niet het geval is wordt U doorverwezen naar andere hulpverleners. Ook wordt bekeken of uw klacht past in een duidelijk herkenbaar patroon. Als dit voor de therapeut niet duidelijk is wordt u alsnog geadviseerd om contact op te nemen met uw huisarts.