Klachtenprocedure

Indien u een klacht wilt indienen, richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Hij/ zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal getracht worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een juiste beslissing te komen.
Natuurlijk doen wij er alles aan klachten te voorkomen!
De klachtregeling is ontwikkeld door de bij deze Klachtregeling aangesloten beroepsorganisaties, in samenwerking met de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg, het Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht, de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Nederlands Paramedisch Instituut.