Praktijkregels

Wat kunt u van ons verwachten?
– Tijdens de eerste behandeling wordt er een vraaggesprek gevoerd over uw klachten, beperkingen en verwachtingen
van oefentherapie. Op basis van dit vraaggesprek wordt er een behandelplan opgesteld.
– In onze praktijk zijn tevens (kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en podotherapeuten aanwezig.
– Wanneer er tijdens het behandeltraject reden is om advies in te winnen bij een collega uit de praktijk of een specialist, wordt dit in
overleg met u gedaan. Er is een mogelijkheid om u een aantal keren door een collega te laten behandelen.
– De behandeling wordt aangepast aan de resultaten van tussentijdse evaluaties. Zo krijgt u altijd de juiste therapie op het juiste moment.
– Onze praktijk streeft naar kwaliteit. Daarom kunt u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over het behandeltraject.
Deze vragenlijst is geheel anoniem en is bedoeld om de prestaties van uw behandelend oefentherapeut te verbeteren.
– Wanneer uw behandelend oefentherapeut afwezig is, bestaat de mogelijkheid om door een collega behandeld te worden.
– De agenda is inzichtelijk voor de collega’s oefentherapeuten. Wanneer uw behandelend oefentherapeut niet aanwezig is,
kunt u toch bellen om een afspraak te wijzigen of annuleren.
– De telefoon wordt altijd doorgeschakeld naar één van de collega’s oefentherapeuten. U kunt dus op elk moment bellen.
– Onze openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 – 18.00 met avondopenstelling op woensdag
– U kunt ons bereiken op het e-mailadres: info@mensendieckmedipoint.nl
– Er is sprake van geheimhoudingsplicht. Er zal zonder uw toestemming dus geen informatie aan derden worden verstrekt,
met uitzondering van uw verwijzend arts.

Wat vragen wij van u?
– Bij de eerste behandeling krijgt u een afsprakenkaart mee. Deze afsprakenkaart dient elke behandeling meegenomen te worden.
– Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer zelf of u aanvullend verzekerd bent.
Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
– Wanneer u verhinderd bent, dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wanneer een afmelding niet
binnen deze tijd doorgegeven is, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.
– Een behandeling bestaat uit 30 minuten. Wanneer u niet tijdig aanwezig bent, wordt de behandeling niet verlengd.
– Het kan zijn dat een voorafgaande behandeling uitloopt. Deze tijd zal worden ingehaald.
– Maak goed duidelijk wat u van de behandeling verwacht. Zo kan het meest optimale rendement uit een behandeling worden behaald.
– Wanneer er iets veranderd betreffende uw klacht, thuissituatie, algehele gezondheid, etc. is het van belang dit te melden.
Dit kan een verschil uitmaken voor de inhoud van een behandeling.
– Wanneer u contact op wilt nemen met uw verwijzend arts, laat dit dan vooraf weten aan uw oefentherapeut.
U krijgt dan een verslag mee met relevante gegevens voor uw verwijzend arts.
– In de vestiging is altijd een BHV’er ( bedrijfshulpverlener) aanwezig.
Volg in noodsituaties altijd de instructies van de aanwezige BHV’er op.

Wij gaan er van uit dat u zich kunt vinden in deze gebruikelijke manier van werken. We horen het graag als dit niet zo is.
Wij hopen op een prettige samenwerking met u!