Waarom Oefentherapie Mensendieck?

Hieronder de belangrijkste kenmerken waarmee oefentherapie zich van andere vormen van zorg onderscheidt:

– Oefentherapie Mensendieck richt zich op het gehele lichaam
Oefentherapie Mensendieck richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet alleen op dat deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert. De oorzaak van de klacht wordt beoordeeld en behandeld door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes. De cliënt krijgt een individueel behandelprogramma waarin hij werkt aan een blijvende verbetering van zijn totale houdings- en bewegingspatroon. Met als resultaat: het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.

– Oefentherapie Mensendieck vraagt van de cliënt een actieve houding
Oefentherapie  Mensendieck komt in feite neer op het “coachen” van de cliënt. De oefeningen die de cliënt krijgt aangereikt vormen als het ware het gereedschap waarmee hij zelf aan de slag kan. Voor het welslagen van de therapie is het dus van doorslaggevend belang dat de cliënt actief aan de behandelingen deelneemt en bereid is om zichzelf een nieuw, gezond bewegingsgedrag aan te leren.

– Oefentherapie Mensendieck maakt de cliënt zelfredzaam
De oefentherapeut stelt voor elke cliënt een persoonlijk en op maat gemaakt oefenprogramma samen. Op basis daarvan wordt systematisch en doelgericht met de cliënt geoefend. De cliënt leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en lichaamshouding doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen. Het uiteindelijke effect van oefentherapie is dat in ongeveer 75% van de gevallen de klachten verminderen of verdwijnen, zelfs zonder dat de oorzaak van de klachten is weggenomen. Dat lukt (uiteraard) niet in alle gevallen. Maar belangrijk is dat de cliënt weet wat er met hem aan de hand is en geleerd heeft daar op eigen kracht mee om te gaan. Oefentherapie maakt de cliënt zelfredzaam: als de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kan de cliënt deze zelf verhelpen en hoeft hij niet opnieuw hulp in te roepen.

Oefentherapie is bewezen effectief:
De stelling dat oefentherapie een effectieve behandelmethode is, krijgt in toenemende mate ook wetenschappelijke onderbouwing. Zo blijkt uit een onderzoek van de Gezondheidsraad dat veel mensen met klachten zich in het dagelijkse leven beter redden wanneer ze oefentherapie krijgen. Bewezen effectief is oefentherapie voor subacute en chronische lage rugklachten, etalageziekte (claudicatio intermittens), artrose van de knie, taaislijmziekte (cystic fibrosis) en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD). Verder zijn er goede aanwijzingen dat oefentherapie effectief is bij patiënten die een beroerte hebben gehad, bij m. Parkinson, m. Bechterew en artrose van de heup. Gezien de veelal gunstige effecten van oefentherapie adviseert de Gezondheidsraad verder wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van oefentherapie bij andere aandoeningen.

Conclusie:
Oefentherapie Mensendieck is gericht op de gehele lichaamshouding en op het optimaal functioneren in het dagelijkse leven.
–  De oefentherapeut is De bewegingscoach en leert de cliënt gezond bewegen
–  De oefentherapeut leert je om je klachten te begrijpen, er adequaat op te  reageren, zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijk voorkomen kunnen worden.

Oefentherapie Werkt!!