Werk gerelateerde klachten

Werk gerelateerde klachten zijn klachten die ontstaan zijn op het werk of samenhangen met de werkzaamheden die iemand uitvoert. Vooral bij eenzijdige arbeid, werken onder hoge druk of tijdsdruk en bij belastende persoonlijke omstandigheden kunnen deze klachten sneller optreden. Voorbeelden hiervan zijn nek- en schouderklachten, CANS klachten ( voorheen beter bekend als RSI) en lage rugklachten.

De behandeling:

Naast het in kaart brengen van het houding- en bewegingspatroon, worden de klachten altijd in relatie gebracht met de werkzaamheden die iemand verricht. Hierbij wordt gekeken naar werkhouding, werkdruk en werkomgeving. Tijdens de behandeling wordt dan naar een oplossing gezocht om de ergonomie te verbeteren. Ook wordt gewerkt aan het leren toepassen van de houding- en bewegingsadviezen tijdens de werkzaamheden. Een bezoek van de therapeut op de werkplek is hierbij mogelijk.